UPPHOVSRÄTT

Upphovsrättsligt skydd uppnås genom att man skapar något som uppnår verkshöjd. Skyddet ger skapande personer rätt att bestämma hur skyddsvärda alstret ska användas och återges. Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och gäller sedan 70 år efter dennes död. Det är ett formlöst skydd och det är därför värt att satsa på att dokumentera skyddet noga.

Vi kan erbjuda hjälp med att bedöma om det som skapats är skyddsvärt samt dokumentera skyddet för er på lämpligt sätt.

Upphovsrätten ger upphovsmannen en ekonomisk och ideell rätt att förfoga över sitt verk och tillståndsgivning är som huvudregel knutet till skyddet. Det föreligger upphovsrättsintrång om ett upphovsrättsligt skyddat verk utan tillstånd används och om det inte finns inskränkning i upphovsrätten.

Vi kan som ombud ge strategisk och resultatgivande rådgivning kring upphovsrättligt skydd, tillståndsgivning, avtal och intrångssituationer som rör upphovsrätt.