KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Tjänster

Som professionella ombud kan vi hjälpa er med alla frågor som rör patent, varumärken och design. Vår rådgivning omfattar bland annat  strategiska frågor, analys av konkurrenters skyddsportföljer, intrångssituationer, samt att utarbeta och driva ansökningar för att få så bra skydd som möjligt. 

Via ett omfattande nätverk av patent- och advokatbyråer i utlandet ser vi till att ge bästa möjliga rådgivning även utanför Sverige. Vi är dessutom anslutna till de stora branschorganisationerna inom patent-, varumärkes- och designområdena.

Några vanliga typer av uppdrag är:

 

  • Skriva, lämna in och driva patentansökningar
  • Samordna patentansökningar internationellt
  • Varumärkesansökningar
  • Designansökningar
  • Invändning eller hävning av annans patent, varumärke eller designskydd
  • Freedom to operate
  • Due Diligence för företagets immaterialrättsliga situation
  • Intrångsbedömningar
  • Upphovsrättsliga frågor