KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Design

Utseendet på en produkt kan ibland ha avgörande betydelse för hur väl den tas emot på marknaden och hur bra den säljer. En genomtänkt design kan också säkerställa att produkten går att tillverka på tänkt sätt och att den fungerar väl.

Designskydd eller formgivningsskydd (tidigare mönsterskydd) skyddar själva utseendet på en produkt eller på produktförpackningar. En särskild kategori design avser tvådimensionell grafisk design, inklusive typsnitt och ornament. Den tekniska funktionen hos en produkt ingår däremot inte i skyddet, utan kan istället skyddas med hjälp av patent.

Noréns hjälper till med förstudier och ansökningar om designskydd samt assisterar vid intrångsprocesser mot piratkopior eller konkurrenters efterbildningar. Vi hjälper även till med olika typer av avtal i samband med kommersialisering.

KONTAKTA

Heléne Strandin

Heléne Strandin

Patent & designKONSULT

+46 8 545 874 24
helene.strandin@norens.se