KONTAKT

Norens Patentbyrå
Narvavägen 15
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Giltighet & ensamrätt

Att registrera sitt varumärke blir allt viktigare. Ett starkt varumärke kan idag betinga mycket höga värden, till och med högre än en maskinpark eller en produktionsanläggning.

ENSAMRÄTT

Ett registrerat varumärke utgör en ensamrätt som innebär att ingen annan än den som innehar varumärket får använda sig av det vid marknadsföring av sina varor eller tjänster, vare sig på en vara eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt. Varumärkesinnehavaren kan med andra ord hindra andra från att kopiera eller snylta på det du skapat.

VARAKTIGHET

En varumärkesregistrering i Sverige gäller i tio år, och kan därefter förlängas för tio år i taget.
Om en varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller skyddet från den dagen då ansökan lämnades in.

Från och med registreringsdagen löper en invändningstid om 3 månader, inom vilken registreringen är öppen för invändning från tredje man. Om ingen invänder vinner varumärket laga kraft.

INTRÅNG

Vid ett intrång i ensamrätten kan innehavaren av varumärket agera genom att exempelvis skicka varningsbrev och sedan väcka åtal i allmän domstol mot den som gjort intrång. Domstolen har möjlighet att förbjuda fortsatt intrång och utdöma skadestånd. Om ett registrerat varumärke inte använts under en sammanhängande femårsperiod, kan registreringen på talan av annan hävas genom process i allmän domstol eller genom administrativ hävning vid Patentverket.

Ett varumärke går även att häva om det är registrerat i strid mot varumärkeslagen.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi kan hjälpa er att skydda och försvara era rättigheter. Det finns många överväganden att ta hänsyn till för att uppnå optimalt varumärkesskydd. På sikt är det väl värt att satsa på skydd av sina rättigheter, eftersom varumärken som byggts upp under lång tid kan representera stora ekonomiska värden. Det är även viktigt att hantera intrångssituationer på ett lämpligt sätt. Vår rådgivning under hela processen syftar till att maximera värdet av det skydd som uppnås.