KONTAKT

Norens Patentbyrå
Narvavägen 15
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Patentstrategi

Du vill naturligtvis skydda din teknik på ett så bra och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Därför är det viktigt att se till hela bilden innan en skyddsstrategi formuleras. 

ERFAREN KOMPETENS

Vår mångåriga erfarenhet av kommersialisering av ny teknik inom de flesta branscher, parat med djup kunskap om patentsystemet, gör oss till en bra samtalspartner för att hitta rätt typ av skydd. Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med våra klienter, så att den ansvarige konsulten för en klient alltid är väl insatt i både historiken och det aktuella marknadsläget.

För att få maximal utdelning av de pengar som investeras i patentportföljen krävs dock i många fall en bredare syn än bara den egna tekniken.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder en rik flora av patentrelaterade tjänster, såsom nyhetsundersökningar, freedome to operate analyser, due diligence, intrångsbedömningar och giltighetsanalyser. Alla sådana tjänster skräddarsys efter klientens faktiska behov.

Vår avsevärda erfarenhet inom immaterialrättsliga domstolsprocesser gör dessutom att vi vet vad som faktiskt krävs av ett patent när det verkligen gäller. Detta är självklart av stor vikt både vid utarbetande av egna patentansökningar och bedömning av andras patent.

KONTAKTA

Anders Bratt

Anders Bratt

Patent & designombud

T  +46 8 545 874 00
M  +46 70 622 73 51
anders.bratt@norens.se