KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Varumärke internationellt

Varumärken utomlands

Det går att söka varumärkesskydd nationellt, regionalt eller internationellt.

En varumärkesansökan nationellt innebär att ansökan lämnas in till respektive lands varumärkesmyndighet eller patentverk och skyddet får nationell täckning i det landet.

Vi samarbetar i detta fall genom ett brett nätverk av lokala platsombud i alla tänkbara länder.

En EU-varumärkesregistrering är det bästa exemplet på ett regionalt varumärkesskydd.

Internationell varumärkesregistrering är ett begrepp för en viss typ av registrering som täcker fler länder och regioner. Den kallas ibland registrering enligt Madridsystemet eller Madridprotokollet.

Madridsystemet

En internationell varumärkesansökan genom Madridsystemet innebär att en ansökan lämnas in till WIPO (World Intellectual Property Organization) i Genève. I ansökan anges vilka av de länder som har undertecknat Madridprotokollet som skall omfattas av ansökan. Sedan skickar WIPO i sin tur ut ansökan till patentverken i varje respektive land. Därmed blir själva inlämningen billigare per land, samt att det resulterar i en samlad registrering som är lättare att överblicka.

Vi har lång erfarenhet av Madridsystemet och dess struktur, inklusive dess möjligheter men också dess begräsningar. Ett värdefullt verktyg som bör hanteras med viss respekt.

 EU-varumärke

Det är möjligt att söka och få varumärkesskydd för hela EU, genom en ansökan om samlat EU-varumärke. En sådan ansökan kan även utgöra en del av en internationell registrering enligt Madridsystemet. EU-varumärkesmyndigheten EUIPO (European Union Intellectual Property Office) i Alicante gör ingen granskning av tidigare rättigheter som hinder för en varumärkesregistrering, istället informeras innehavare av tidigare liknande EUTM-registreringar. Det är sedan upp till de tidigare rättsinnehavarna att själva invända om de anser att rättigheterna kolliderar.

Noréns kan hjälpa till att skydda varumärken lokalt, regionalt eller internationellt genom att ta vara på de system som finns till hands och som fungerar bäst.