KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Noréns Patentbyrå grundades 1957 av civilingenjör Helge Norén. Vi är immaterialrättsliga experter med ett gediget internationellt kontaktnät. Noréns arbetar inom alla teknikområden och verkar inom hela det immaterialrättsliga området i Sverige och världen.

ERFARENhet

Idag är Noréns en mellanstor byrå med stort klientfokus. För oss är det självklart att all rådgivning lever upp till högt ställda professionella krav, och att varje klient får ett personligt bemötande. Vi lägger stor vikt vid att skapa en långsiktig relation till varje enskild klient. På det sättet får vi en god känsla för hur användningen av immaterialrätter kan optimeras.

Vår styrka är en kombination av gedigna fackkunskaper och djup förståelse för olika regelsystem runt om i världen. Hos oss går hög kunskapsnivå och lång erfarenhet hand i hand med kreativitet och problemlösningsförmåga. Vi har lång erfarenhet av immaterialrättsliga processer i domstol.

VÅRA TJÄNSTER

Som professionella ombud kan vi hjälpa er med alla frågor som rör patent, varumärken och design. Vår rådgivningen omfattar bland annat  strategiska frågor, analys av konkurrenters skyddsportföljer, intrångssituationer, samt att utarbeta och driva ansökningar för att få så bra skydd som möljigt.

Ju snabbare vi kopplas in desto bättre kan vi ta tillvara era rättigheter.

Via ett omfattande nätverk av patent- och advokatbyråer i utlandet ser vi till att ge bästa möjliga rådgivning även utanför Sverige. Vi är anslutna till de stora branschorganisationerna inom patent-, varumärkes- och designområdena.

 

SEPAF

Vi är anslutna till SEPAF, branschföreningen för patentbyråer i Sverige.

SEPAFs syfte är att upprätthålla god etik och hög yrkesskicklighet i branschen. SEPAFs allmänna uppdragsvillkor är en trygghet för kunderna. Etikkommittén övervakar att de etiska riktlinjerna följs, den byrå som bryter mot regelverket ställs till ansvar.