KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Narvavägen 12, Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Due Diligence och transaktioner

Noréns har stor erfarenhet av genomlysning av patentsituationen hos företag vid företagstransaktioner.

Vi nöjer oss inte med att bara kontrollera att patenten är i kraft utan bedömer också det affärsmässiga värdet hos en patentportfölj.

En djuplodande due-diligenceundersökning besvarar följande frågor:

 

  •  Är patentarbetet riktat så att det skyddar viktiga produkter på viktiga marknader?
  •  Är patentskyddet brett eller smalt?
  •  Kan patenten förklaras ogiltiga?
  •  Riskerar företaget att bli stämt för patentintrång?

KONTAKTA

Anders Bratt

Anders Bratt

PATENTOMBUD

M +46 70 622 73 51
anders.bratt@norens.se

Johan Örtenblad

Johan Örtenblad

VD / PATENT & DESIGNOMBUD

M +46 70 480 05 48
johan.ortenblad@norens.se