KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Life Science

Patentskydd är ofta mycket viktigt för att skydda affären inom life science. Samtidigt finns det en mängd specialregler inom detta fält som gör de särskilt viktigt att man anlitar expertis när man utformar sin patentansökan eller bedömer Freedom to operate. Praxis skiljer sig också en del mellan tex USA och Europa. I USA har högsta domstolen genom en rad avgöranden skapat nya regler som är viktiga för patentering av biomarkörer. Bland våra kunder återfinns såväl multinationella läkemedelsföretag som enskilda forskare vid universitet och högskolor.

Vi arbetar bland annat inom:

  • Läkemedel, formuleringar, beredningar
  • Ny användning av känt läkemedel (second medical use)
  • Diagnostik
  • Bioteknik, biokemi, molekylärbiologi, mikrobiologi, immunologi
  • Antikroppar, peptider, polynukleotider
  • Medicinsk teknik
  • Bioinformatik
  • Tilläggsskydd (SPC)

KONTAKTA

Anders Bratt

Anders Bratt

PATENTkonsult

T +46 8 545 874 03
M +46 70 622 73 51

anders.bratt@norens.se

Marie Karlström

Marie Karlström

Patentkonsult

T +46 8 545 874 25
marie.karlstrom@norens.se