KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

KONTAKTA

Heléne Strandin

Heléne Strandin

Patent & designkonsult

Anders Bratt

Anders Bratt

PATENTKONSULT

T +46 8 545 874  03
M +46 70 622 73 51

anders.bratt@norens.se

Stefan Lautmann

Stefan Lautmann

PATENTCHEF / PATENTKONSULT

T +46 8 545 874  02
M +46 73 981 26 91
stefan.lautmann@norens.se

Fredrik Möllborn

Fredrik Möllborn

PATENTKONSULT & U.S. PATENT AGENT

T +46 8 545 874  20
fredrik.mollborn@norens.se

Om patent

Ett beviljat patent är ett mycket kraftfullt verktyg för att skydda en uppfinning. Patentet skapar en ensamrätt till teknologi och kan användas för att skydda marknadsandelar eller för att skapa värde på annat sätt. Om man inte själv har resurser för att utveckla en produkt så kan patenträtten upplåtas genom ett licensavtal.

Patent är ett kraftfullt verktyg för att skapa värde genom att skydda din uppfinning. 
Vår mångåriga erfarenhet av kommersialisering av ny teknik tillsammans med djup kunskap om patentsystemet gör oss till en bra samtalspartner för att hitta rätt typ av skydd. Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med våra klienter, så att den ansvarige konsulten för en klient alltid är väl insatt i både historiken och det aktuella marknadsläget.