KONTAKT

Norens Patentbyrå
Narvavägen 15
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Bevakning

Det är inte bara viktigt att skydda sina varumärken, utan även att vårda dem.
Då man har registrerat sitt varumärke hindrar detta visserligen inte i sig att någon annan försöker registrera ett identiskt eller liknande varumärke. Däremot har man skapat sig goda förutsättningar för att hindra andra från att lyckas registrera märket, och att stoppa otillbörlig användning i de länder där man har varumärkesregistreringar.

EGEN BEVAKNING

I de flesta länder i Europa har patentverken slopat sin så kallade officialprövning, vilket gör att de likt EU-varumärkesmyndigheten EUIPO (tidigare OHIM) inte motanför tidigare registrerade varumärken som hinder för liknande och identiska varumärkesansökningar.
Som rättighetsinnehavare måste man därför själv vara aktiv, och bevaka om någon annan försöker registrera ett varumärke som är förväxlingsbart med det egna varumärket. Om ett sådant registreringsförsök upptäcks bör en invändning inges för att hindra detta.

För att kunna agera mot sådana registreringsförsök är det därför lämpligt att kontinuerligt bevaka vilka registrerade varumärken som publiceras, för att i god tid hinna upptäcka identiska eller liknande varumärken.

VÅR BEVAKNINGSTJÄNST

Vi hjälper er gärna med en sådan varumärkesbevakning. Vi skaffar då löpande information om de varumärken som liknar ert märke som publiceras i de länder som ni har valt att bevaka.