KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Konsumentprodukter

Noréns har ett starkt team som hjälper dig att skydda din konsumentprodukt med varumärkesregistrering, designskydd eller patent.

Exempel på typiska ärenden:

 •  Lämna in och driva varumärkesansökningar internationellt
 •  Rådgivning avseende skydd för viss skyltning
 •  Designskydd avseende produkter, logotyper, förpackningar
 •  Varumärkesbevakningar
 •  Hävning av konkurrenters varumärken
 •  Rådgivning avseende påståenden i marknadsföring och jämförande reklam

Exempel på branscher där vi är aktiva är:

 •  Mat och dryckesprodukter
 •  Kosttillskott
 •  Konsumentelektronik
 •  Kläder, skor och accessoarer
 •  Sport- och friluftsartiklar

KONTAKTA

Karolina Hedberg Strömbäck

Karolina Hedberg Strömbäck

VARUMÄRKESjurist

T  +46 8 545 874 17
karolina.stromback@norens.se