KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Årsavgifter

I de flesta länder måste en årlig avgift betalas för att ett patent  skall upprätthållas. De nationella patentverken skickar inte ut fakturor, utan betalning måste ske på patenthavarens initiativ. Via vår partner CPA kan vi erbjuda  hjälp med hantering av årsavgifter. 

CPA GLOBAL

CPA Global handhar bevakning och betalning av årsavgifter för våra kunders räkning. CPA Global aviserar i god tid om kommande årsavgifter, avvaktar betalningsorder, varefter betalning utförs och bekräftelse med faktura sänds ut till. Det finns även möjlighet att ge en stående betalningsorder.

Patentbyråerna har således anvisat CPA Global att sköta årsavgiftshanteringen och göra detta på ett kostnadseffektivt sätt, med säkra betalningskanaler i varje land. CPA Global står också till tjänst med information om de aktiva patentärendena och kan beräkna kommande kostnader för önskad tidsperiod.

 

KONTAKTA CPA Global >