KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Rådgivning

En central del av Noréns uppdrag som rådgivare inom varumärken är att ge råd baserade på analyser underbyggda av faktaunderlag och lång erfarenhet av komplexa frågeställningar.

Analyser

De vanligaste analyserna som Noréns står till tjänst med tar avstamp i uppdragsgivarens marknads- och konkurrenssituation och avser bland annat varumärkena i sig själva dvs:

  • Varumärkets inneboende styrka
  • Potentiellt skyddsomfång inklusive språkliga och övriga associationer
  • Korrekt användning
  • Tillräcklig dokumentation

Vi hjälper också till med analyser av hela portföljen innefattande:

  • hur effektivt har det internationella regelverket utnyttjats
  • är portföljen relevant
  • finns det hinder för framtida utvidgning

Vi kan också göra analyser avseende eventuella registreringshinder eller förelägganden; är det enkla formella hinder eller besvärliga anmärkningar?

Utifrån analyserna ger vi konkreta råd, ibland i sittande möte och ibland efter mer omfattande utredning.

Strategier

En långsiktigt värdefull varumärkesportfölj förutsätter en långsiktig strategi för att göra rätt saker vid rätt tidpunkt och med rätt insats. Noréns kan hjälpa till att formulera och implementera strategier som är välavvägda och effektiva, från grafiska manualer och policydokument till mer komplexa namngivnings- och skyddsstrategier.

Dokumentation

Ett varumärkes värde hänger i stor utsträckning på hur välvårdat varumärket är och hur stort genomslag varumärket fått på marknaden. Dokumentation som styrker hur varumärket används är inte bara värdefullt för återkoppling av att användningen görs enligt plan, men också för att underlätta vid framtida värderingar, förhandlingar, invändningar och intrångsprocesser.

Noréns kan hjälpa till med att inventera och strukturera relevant dokumentation som direkt eller indirekt visar varumärkets anseende, styrka och värde.

Utlåtanden

En annan konkret form av rådgivning är att vi kan ge vårt utlåtande på ett råd någon utomstående har gett till vår uppdragsgivare. Ibland kan det vara värdefullt med en second opinion även om den bekräftar tidigare slutsatser.

Värderingar

Varumärken kan värderas finansiellt enligt en viss värderingsstandard. Noréns kan stå till tjänst med den juridiska delen av värderingen, att ge ett utlåtande om ett varumärkes skyddsomfång och styrka