KONTAKT

Norens Patentbyrå
Narvavägen 15
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Varumärken internationellt

Man kan söka varumärkesskydd nationellt och internationellt.
Då man söker ett varumärke nationellt inger man ansökan till respektive lands patentverk.
Vi samarbetar i detta fall genom ett brett nätverk av lokala platsombud i alla respektive länder.

NATIONELLT

Då man söker internationellt genom det så kallade Madridprotokollet, inges en ansökan till WIPO  (World Intellectual Property Organization) i Genève. I ansökan anges vilka av de länder som har undertecknat Madridprotokollet som skall omfattas av ansökan. Sedan skickar WIPO i sin tur ut ansökan till patentverken i varje respektive land. Därmed blir själva inlämningen billigare per land, samt att man har en samlad ansökan som är lättare att följa.

EU

Man kan även söka skydd för hela EU, genom en ansökan om samlat EU-varumärke. En sådan ansökan kan även utgöra en del av en internationell registrering. EU-varumärkesmyndigheten EUIPO (European Union Intellectual Property Office) i Alicante motanför inte tidigare rättigheter som hinder för en varumärkesregistrering, istället informeras innehavare av tidigare liknande EUTM-registreringar. Det är sedan upp till de tidigare rättsinnehavarna att själva invända om de anser att rättigheterna kolliderar.