KONTAKT

Norens Patentbyrå
Narvavägen 15
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Krav för registrering

I ett varumärke kan ingå alla tecken som kan återges grafiskt, och varumärket kan utgöras av ett eller flera ord, siffror, en figur, eller en kombination av dessa. Man skiljer på ordmärken, vilka registreras som ord utan något speciellt utförande, och figurmärken, som registreras med en speciell presentation.

VILLKOR

Två huvudvillkor måste vara uppfyllda för att ett varumärke ska vara registrerbart, nämligen att varumärket både har så kallad särskiljningsförmåga och är tillgängligt. Det senare innebär att märkets registrering inte skulle inkräkta på någon annans tidigare rättighet, såsom varumärke eller firmaregistrering.

Vidare får man exempelvis inte registrera ett varumärke som är stötande eller vilseledande, eller som innehåller ett landsvapen, en geografisk indikation eller liknande.

Om Patent- och Registreringsverket anser att en varumärkesansökan inte uppfyller samtliga villkor utfärdas ett föreläggande. Som ombud för er bedömer vi föreläggandet och ger er en rekommendation till vidare åtgärd.