KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Intrångsfrågor och kommersialisering

En designregistrering fungerar bäst som ett komplement till övrigt skydd. Skyddet är av en annan sort, det har andra förutsättningar och andra konsekvenser jämfört med exempelvis varumärken och patent.

Det är i själva verket ganska ovanligt att en intrångssituation eller en affärsuppgörelse utgår från ett designskydd enbart. Oftast finns det fler komponenter att ta hänsyn till och väga in.

Det innebär också att det ibland förekommer att designskyddet är det enda som återstår, den enda skyddsformen som var tillgänglig och möjlig. Intrångsfrågor och avtalsaspekter av designskydd är i grund och botten desamma som för de andra formerna av IP-rättigheter. Vi på Noréns kan assistera vid designintrång i hemlandet eller utomlands samt vid kommersialisering av skyddad formgivning, med eller utan inslag av annan IP.