Sara Demirer

Sara Demirer

<  MEDARBETARE Sara Demirer Paralegal Varumärke T  +46 8 545 874 14sara.demirer@norens.se   Sara Demirer började på Noréns 2017.Sara har arbetat som paralegal inom industrin sedan 2008. Idag arbetar Sara med patent, varumärke och design nationellt och...
Petra Tollén Waltré

Petra Tollén Waltré

<  MEDARBETARE Petra Tollén Waltré Paralegalchef / Paralegal PATENT & design T  +46 8 545 874 26petra.tollen@norens.se Petra Tollén Waltré har arbetat som paralegal sedan 2011 och kom till oss på Noréns hösten 2017 med erfarenhet från annan IP-byrå. Idag...
Johan Örtenblad

Johan Örtenblad

<  MEDARBETARE Johan Örtenblad Patent & designombud VD T  +46 8 545 874 13 M  +46 70 480 05 48johan.ortenblad@norens.se Johan Örtenblad är civilingenjör inom teknisk fysik från KTH, samt civilekonom inom finansiering och entreprenörsskap från Handelshögskolan i...
Jan Modin

Jan Modin

<  MEDARBETARE Jan Modin Patentombud T  +46 8 545 874 22 M  +46 73 096 55 55jan.modin@norens.se Jan Modin är delägare och arbetar som patentkonsult sedan 2009 på Noréns. Dessförinnan var Jan verksam vid Ehrner & Delmar Patentbyrå AB (tidigare Axel Ehrners...
Heléne Strandin

Heléne Strandin

<  MEDARBETARE Heléne Strandin PATENT & DESIGNOMBUD STYRELSEORDFÖRANDE T  +46 8 545 874 24helene.strandin@norens.se Heléne Strandin förstärkte Noréns 2014 med mer än 20 års erfarenhet, varav drygt 17 år som patentombud. Dessförinnan arbetade Heléne som...