<  MEDARBETARE

Heléne Strandin

PATENT & DESIGNOMBUD

STYRELSEORDFÖRANDE

T  +46 8 545 874 24
helene.strandin@norens.se

Heléne Strandin förstärkte Noréns 2014 med mer än 20 års erfarenhet, varav drygt 17 år som patentombud.

Dessförinnan arbetade Heléne som patentgranskare på Patent- och Registreringsverket (PRV).

Heléne är auktoriserat Europeiskt patent- och mönsterombud och har genomgått EQE-examen.
Hennes akademiska bakgrund är en civilingenjörsexamen från KTH med specialisering inom mekanik. Heléne är delägare och styrelseordförande i Noréns Patentbyrå AB.

Förutom den akademiska grunden och den långa erfarenheten inom branschen så har Heléne stor erfarenhet av strategiarbete gällande innovationer, handläggning av patentportföljer världen över samt av intrångsärenden och processer.