<  MEDARBETARE

Jan Modin

Patentombud

T  +46 8 545 874 22
M  +46 73 096 55 55
jan.modin@norens.se

Jan Modin är delägare och arbetar som patentkonsult sedan 2009 på Noréns. Dessförinnan var Jan verksam vid Ehrner & Delmar Patentbyrå AB (tidigare Axel Ehrners Patentbyrå AB och Jacobsson & Billberg Patentbyrå AB) där han var VD och styrelseordförande under drygt 30 år.

Efter gymnasiestudier i Scarsdale, New York, och studentexamen vid Norra Real, Stockholm tog Jan en fil. kand. vid Stockholms Universitet i matematik, fysik och teoretisk fysik, samt en civilingenjörsexamen vid Uppsala Tekniska Högskola, i teknisk fysik.

Jan är auktoriserat europapatentombud  och arbetar med svenska och internationella uppdragsgivare. Han har under lång tid varit aktiv i olika organisationer med anknytning till immaterialrätt.

I de svenska organisationerna har han varit ordförande i Svenska Patentombudsföreningen, SPOF, och likaså ordförande i Sveriges Patentbyråers Förening, SEPAF. Han har deltagit i kommittéarbete för svenska AIPPI-gruppen. Jan var en av grundarna till FICPI Sweden, där han varit programansvarig.

Under åren 2012 – 2015 var Jan ledamot i den statliga Patentlagsutredningen, som anpassade patentlagen till den europeiska patentkonventionen, EPC, och som genomförde en grundläggande omarbetning av Patentlagen (vilken ännu inte trätt ikraft).

På det internationella planet har Jan huvudsakligen varit verksam i den internationella IP-konsultfederationen FICPI (se www.ficpi.org), där han varit ordförande i en arbetsgrupp för internationella patentfrågor, CET3, vice-President i federationen under åren 2006-2009 och nu är vald till ledamot i federationens Advisory Council. Jan tilldelades år 2013 FICPIs högsta utmärkelse ”the Malcolm J. Royal Award for Distinguished Service”. Under många år arbetade han med frågor om undantag från nyhetskravet i vissa fall, ”grace period”, och föranvändarrätt, ”prior user rights”. Han är medförfattare till dokumentet FICPI-WP-2018-001 avseende patentlagsharmonisering, som är ett bidrag till arbetet i ”B+ gruppen” –  en sammanslutning av regeringsföreträdare och patentmyndigheter i industriländerna. Detta arbete pågår fortfarande.