<  MEDARBETARE

Johan Örtenblad

Patent & designombud

VD

T  +46 8 545 874 13
M  +46 70 480 05 48
johan.ortenblad@norens.se

Johan Örtenblad är civilingenjör inom teknisk fysik från KTH, samt civilekonom inom finansiering och entreprenörsskap från Handelshögskolan i Stockholm.

Johan har även en bakgrund inom mjukvaruutveckling inom transaktionssystem.

Förutom IT är Johan verksam inom en rad teknikområden, såsom elektronik, mekanik, energisystem och förbränningssystem.

Johan arbetar sedan 2005 som patent- och mönsterombud på Noréns. Sedan 2012 är Johan delägare och VD.

Johan är auktoriserat patentombud, auktoriserat europapatentombud samt är medlem i en rad sammanslutningar såsom SIPF, SPOF, SFIR, FICPI, AIPPI och EPI.