Heléne Strandin

Porträtt_Helene

Heléne förstärkte Noréns 2014 med mer än 20 års erfarenhet, varav drygt 17 år som patentombud. Dessförinnan arbetade hon som patentgranskare på Patent- och Registreringsverket (PRV). Heléne är auktoriserat Europeiskt patent- och mönsterombud och har genomgått EQE-examen. Hennes akademiska bakgrund är en civilingenjörsexamen från KTH med specialisering inom mekanik. Heléne är även delägare.

Förutom den akademiska grunden och den långa erfarenheten inom branschen så har Heléne stor erfarenhet av strategiarbete gällande innovationer, handläggning av patentportföljer världen över samt av intrångsärenden och processer.

Kontaktuppgifter

Telefon: +46 (0) 8 545 874 24
Fax: +46 (0) 8 545 874 29
E-mail:E-mail: helene.strandin@norens.se
Här finns Helénes kontaktuppgifter i vcf-format.