KONTAKT

Noréns Patentbyrå AB
 Stockholm
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Mer om varumärken

Olika typer av varumärken

De här huvudtyperna av varumärken finns:

Ordmärke
Ett fantasiord eller ett egennamn, skrivet i versaler

Ord/figurvarumärke                      
En kombination av ett ord och ett figurinslag

Figurmärke
En renodlad figur utan textinnehåll

Utstyrselmärke
Utseendet på en varas förpackning

Färgmärken
En färg eller en kombination av färger

Ljudmärken
En ljudslinga eller en melodi

Positionsmärken
Ett kännetecken placerad i en särskild position på en produkt

Rörelsemärken
En animering som illustrerar en enklare rörelse

Utöver dessa finns även multimediamärken, doftmärken, hologrammärken m.m.

Olika begrepp

Inom varumärkesområdet finns olika symboler och begrepp som förekommer i olika sammanhang. Det kan vara bra att känna till de här symbolerna och begreppen:

®

internationell symbol för registrerat varumärke

™  

internationell symbol för varumärke som inte är registrerat

Bruksplikt
Användningstvång med innebörd att registrerade varumärken måste användas i registrerad form under en femårsperiod för att inte riskera hävning

Declaration of use   
Formellt intygande att ett varumärke används i registrerad form och omfattning

Prioritet
Möjlighet få samma ansökningsdag som ursprungsansökan vid ansökan internationellt. Gäller inom en period om sex månader för varumärke.

Senioritet
Möjlighet att åberopa ett datum från en äldre rättsgrund (nationell registrering) i en senare EU-varumärkesregistrering