I början av 2019 kommer den nya svenska varumärkeslagen som moderniseras för att anpassas till uppdateringar som redan finns på EU-nivå.

En viktig nyhet är att kravet på grafisk återgivning slopas.
Det blir därmed möjligt att även hos PRV kunna registrera varumärken som exempelvis rörelsevarumärken, ljudvarumärken med ljudfiler och multimediamärken.

En annan förändring är att den som får en invändning riktad mot sitt nya varumärke kan begära att invändaren presenterar bevis om användning.Från årsskiftet kommer också förändring som påverkar förnyelser av varumärken för ansökningar som lämnas in från den 1 januari 2019 och framåt.

Om du har frågor eller önskar diskutera nya varumärkeslagen är ni välkommen att höra av er till oss!

Karolina Hedberg Strömbäck
T +46 (0) 8 545 874 00
EPOST  karolina.stromback@norens.se