Noréns rekryterar Leo Milenkovic

Noréns fortsätter att utveckla sin rådgivning inom varumärken med rekryteringen av Leo Milenkovic. Leo har en jur.kand från Stockholms universitet och en magisterexamen i europeisk immaterialrätt. Han har mångårig erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning och...

Noréns biträder Stocklyn Venture LLC och FLEKS 3D i patenttvist

Stocklyn Venture LLC, New York, har utvecklat en teknologi för så kallade ”build plates” för 3D-skrivare, vilka marknadsförs unders varumärket FLEKS 3D. Noréns har företrätt Stocklyn vad gäller drivande av patentansökan hos Europeiska patentverket till beviljande och...

Nyheter i Svenska Varumärkeslagen 1 januari 2019

I början av 2019 kommer den nya svenska varumärkeslagen som moderniseras för att anpassas till uppdateringar som redan finns på EU-nivå. En viktig nyhet är att kravet på grafisk återgivning slopas. Det blir därmed möjligt att även hos PRV kunna registrera varumärken...