Säkerställer dins konkurrensfördelar inom patent, design och varumärke. 

Patent | Varumärke | Design

VÅRA TJÄNSTER

Med kompetens och expertis inom immateriell rätt sedan 1957 säkerställer Noréns konkurrensfördelar inom patent, design och varumärke.

VÅRA SPECIALOMRÅDEN

NYHETER

NORÉNS PATENTBYRÅ  ADRESS  Narvavägen 12, 115 22 Stockholm  T +46 8 545 874 00  EPOST norens@norens.se

Noréns Patentbyrå med expertis inom immateriellrätt sedan 1957 ger strategisk konkurrensfördel genom immateriell rätt nationellt/internationellt inom: patent, varumärke, design, upphovsrätt, domännamn, tvist & process, bevakning mm. Specialkompetens inom mekanik, teknik, IT & life science.