Storbritannien lämnar EU den 1 februari 2020 i enlighet med det utträdesavtal som representanter från EU och Storbritannien undertecknade den 24 januari.

Efter den 31 januari 2020 kommer det att vara en övergångsperiod fram till 31 december 2020 då parterna ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Under denna tid gäller fortfarande EU-lag i Storbritannien, och dina immateriella rättigheter påverkas inte. Om parterna inte har kommit överens om något nytt avtal blir den 31 januari 2021 dagen för det som kallas en ”hård brexit”, dvs utträde utan något bilateralt handelsavtal.

Storbritannien har uttalat att registrerade europeiska design- och varumärkesrättigheter kommer att omvandlas till nationella rättigheter i Storbritannien även vid en hård brexit. Speciella regler kan komma att gälla för ansökningar som lämnats in men inte beviljats vid tidpunkten för brexit.  

Det befintliga europeiska samarbetet om patent (EPO) regleras inte av EU-rätt och berörs därför inte av brexit.

Noréns bevakar utvecklingen och kan bistå med rådgivning i dessa frågor.