Osäkerheten är just nu stor om hur och när Storbritannien kommer att lämna EU. Om det blir en mjuk brexit så hanteras många immaterialrättsliga frågor på ett förutsägbart sätt inom ramen för ett avtal mellan EU och Storbritannien. 

En hård brexit – och sannolikheten för det har ökat den sista tiden – kan däremot ha viktiga implikationer för din immaterialrättsstrategi redan på kort sikt. I första hand kommer EU-varumärken och EU-designskydd att beröras, medan patent inte berörs på samma sätt. Det befintliga europeiska samarbetet om patent (EPO) regleras inte av EU-rätt och berörs därför inte av brexit.

Storbritannien har uttalat att beviljade EU-varumärken och EU-designskydd (så kallade RCD) kommer att omvandlas till nationella rättigheter vid en hård brexit. Speciella regler kan komma att gälla för ansökningar som lämnats in men inte beviljats vid tidpunkten för brexit.  

Noréns bevakar utvecklingen och kan bistå med rådgivning i dessa frågor.