I början av 2019 slutar PRV (Patent och Registreringsverket) att skicka ut tryckta patentbrev när svenska patent har blivit beviljade. PRV hänvisar istället till den publicering av patentskriften som finns tillgänglig på hemsidan i Svensk Patentdatabas.

Det tryckta patentbrevet måste i fortsättningen beställas från PRV. Eftersom vi vet att patentbrevet är mycket uppskattat av våra kunder så kommer vi även i fortsättningen se till så att alla våra svenska kunder får både patentbrevet och patentskriften översända efter att patentet utfärdats.