Yvonne Johnson

Yvonne Johnson

<  MEDARBETARE Yvonne Johnson Paralegal Patent & design T  +46 8 545 874 16yvonne.johnson@norens.se   Yvonne Johnson arbetar sedan 2014 på Noréns.Yvonne har arbetat som paralegal sedan 1998 och har lång erfarenhet från både industrin och ombudssidan. På...
Inger Ippolito

Inger Ippolito

<  MEDARBETARE Inger Ippolito Paralegal Patent & DESIGN T  +46 8 545 874 04inger.ippolito@norens.se Inger Ippolito har arbetat som paralegal på Noréns sedan 1975. Inger har en sekreterarutbildning från Schweiz och även flerårig erfarenhet som sekreterare där,...
R-M Bintinger

R-M Bintinger

<  MEDARBETARE Rose-Marie Bintinger Paralegal PATENT T  +46 8 545 874 00 r-m.bintinger@norens.se Rose-Marie (Mia) Bintinger började på Noréns 2016 som paralegal. Idag arbetar Mia huvudsakligen med patent nationellt och internationellt. Förutom svenska och engelska...
Kristina Cardell

Kristina Cardell

<  MEDARBETARE Kristina Cardell Paralegal PATENT & design  T  +46 8 545 874 15kristina.cardell@norens.se Kristina Cardell arbetar som paralegal sedan 2008 på Noréns. Idag arbetar Kristina med patent och design nationellt och internationellt. Kristina...
Petra Tollén Waltré

Petra Tollén Waltré

<  MEDARBETARE Petra Tollén Waltré Paralegalchef / Paralegal PATENT & design T  +46 8 545 874 26petra.tollen@norens.se Petra Tollén Waltré har arbetat som paralegal sedan 2011 och kom till oss på Noréns hösten 2017 med erfarenhet från annan IP-byrå. Idag...