Kristina Cardell

Kristina Cardell

<  MEDARBETARE Kristina Cardell Paralegal PATENT & design  T  +46 8 545 874 15kristina.cardell@norens.se Kristina Cardell arbetar som paralegal sedan 2008 på Noréns. Idag arbetar Kristina med patent och design nationellt och internationellt. Kristina...
Petra Tollén Waltré

Petra Tollén Waltré

<  MEDARBETARE Petra Tollén Waltré Paralegalchef / Paralegal PATENT & design T  +46 8 545 874 26petra.tollen@norens.se Petra Tollén Waltré har arbetat som paralegal sedan 2011 och kom till oss på Noréns hösten 2017 med erfarenhet från annan IP-byrå. Idag...
Karolina Hedberg Strömbäck

Karolina Hedberg Strömbäck

<  MEDARBETARE Karolina Hedberg Strömbäck VARUMÄRKESJURIST T +46 8 545 874 17karolina.stromback@norens.se Karolina Hedberg Strömbäck har en Jur. kand. från Stockholms Universitet, och arbetar sedan år 2007 som varumärkesombud på Noréns. Under åren 2003 till 2007...
Johan Örtenblad

Johan Örtenblad

<  MEDARBETARE Johan Örtenblad Patent & designombud VD T  +46 8 545 874 13 M  +46 70 480 05 48johan.ortenblad@norens.se Johan Örtenblad är civilingenjör inom teknisk fysik från KTH, samt civilekonom inom finansiering och entreprenörsskap från Handelshögskolan i...
Jan Modin

Jan Modin

<  MEDARBETARE Jan Modin Patentombud T  +46 8 545 874 22 M  +46 73 096 55 55jan.modin@norens.se Jan Modin är delägare och arbetar som patentkonsult sedan 2009 på Noréns. Dessförinnan var Jan verksam vid Ehrner & Delmar Patentbyrå AB (tidigare Axel Ehrners...