<  MEDARBETARE

Marie Karlström

PATENT & DESIGNOMBUD

T  +46 8 545 874 25
marie.karlstrom@norens.se

Marie Karlström arbetar som patent- och designombud på Noréns sedan 2009.

Marie är civilingenjör i kemi och kemiteknik från KTH i Stockholm, och har tidigare arbetat som patenthandläggare på Allied Attorneys Chemical AB. 

Marie har tidigare varit styrelseledamot i svenska patentombudsföreningen, SPOF, och är även medlem i FICPI, SFIR och SIPF.