Lennart Karlström

DESIGN & PATENTOMBUD

T  +46 8 545 874 00
lennart.karlstrom@norens.se

Lennart Karlström är delägare och arbetar som patent- och designkonsult sedan 1998 på Noréns. Lennart har arbetat med patent sedan 1976, bland annat på svenska Patent- och Registreringsverket, och är auktoriserat patentombud såväl som auktoriserat europapatentombud.

Lennart har en examen från KTH i Stockholm, i Maskinteknik. Han är specialiserad inom mekanik, men är även verksam inom områden såsom elektronik och IT. Vidare har han lång erfarenhet av mönsterskydd.

Han är medlem i bland annat SPOF, SFIR, FICPI, AIPPI och EPI.

Under åren 1992-1998 var Lennart styrelsemedlem i Svenska Patentombudsföreningen, och 2002-2005 i Sveriges Patentbyråers Förening, SEPAF, därav ett år som dess ordförande. Han har varit drivande bakom tillskomsten av FICPI:s svenska gren, FICPI Sweden, och är nu dess ordförande. Lennart har varit engagerad i FICPI sedan 1997, och är för närvarande ordförande för den kommitté inom FICPI, EUCOF, som har ansvar för kontakter med den Europeiska Unionens organ, bland annat med Kommissionen i Bryssel.