I Europa genomförs nu en genomgripande förändring av patentsystemet i och med att Unitary Patent Court, en central domstol för patentintrång, införs. Redan beviljade Europeiska patent kommer att hamna inom denna domstols jurisdiktion så snart Tyskland ratificerar ett internationellt avtal, vilket väntas ske i slutet av 2022 eller i början av 2023.

Patentägare har möjlighet att välja att ett beviljat patent inte ska ligga under UPCs jurisdiktion, genom att göra en så kallad ”opt-out”, och det kan vara lämpligt att göra så i många fall, och dessutom att göra det snarast efter det att Tyskland ratificerar. Noréns följer ratificeringsprocessen noggrant och tillhandahåller rådgivning och tjänster kring opt-out.