Kanada ändrar sin patentlag den 30 oktober 2019 och PCT-ansökningar inlämnade från och med då måste fullföljas inom 30 månader från prioritetsdagen. För att få chansen att lämna att i efterhand vid missad frist krävs bevis på att det var oavsiktligt att missa fristen. PCT-ansökningar inlämnade före lagändringen kan fortfarande lämnas in upp till 42 månader efter prioritetsdagen mot förhöjd avgift.