CONTACT

Noréns Patentbyrå AB
Stockholm, Sweden
+46 8 545 874 00
norens@norens.se

Building a design portfolio

A registered design protects the appearance of a product, and can never protect a technical function. Examples of things that can be protected by a design include the appearance of a product, ornaments, graphic icons and fonts.

Search for prior designs

An initial investigation is normally performed with the purpose of determining whether the new design is possible to register in itself and whether it is new and sufficiently unique.

Purely technical functions of a design are not possible to protect by design registration. It is the visual appearance that is in focus, not the functionality.

Noréns can help in assessing:

 

  • If the design can be protected as registered design or if a patent is a better option,
  • If a trademark (logo) can be protected as graphic design, in parallel with a trademark registration.
  • If it is relevant to take into consideration different alternatives concerning the materials in the product, in order to get a strong and sustainable protection.
  • If there are any similar designs already made available to the relevant public.
Novelty and individual character

A registered design must be new. This means that it must have been new at the date of filing the application. There can be no identical design shown or published anywhere in the world, regardless of product category.

The design must also be different from earlier know designs. The design must have an individual character which means that the overall impression it produces differs from the overall impression produced by any design which has been made available to the public.

Design protection can be obtained also for a part of a product, for example the cap of bottle.

ANSÖKNINGSPROCESS

Designskydd skapas normalt genom registrering men det finns undantag.

Ansökan om registrering av designskydd görs genom ansökan vid patentverk, och är i likhet med patent nationella rättigheter som finns i varje respektive land eller region.

Noréns har lång erfarenhet av designansökningar och vi är uppdaterade på senaste praxis.

AVBILDNINGAR

För ett optimalt designskydd är kvaliteten på formgivningens avbildningar av mycket stor betydelse. I vissa fall kan avbildningarnas kvalitet ha en helt avgörande betydelse för såväl registrerbarhet som möjligheterna att åberopa skyddet mot andra.

Noréns kan hjälpa till med att ta fram bildmaterial.  

Utbyggnad av portföljen

Eftersom nyhetskravet för designskydd innebär vissa begränsningar för vilka kompletteringar som kan göras i befintligt designskydd är det en svår avvägning vid vilken tidpunkt en viss formgivning ska skyddas. Måste det ske nu? Kan det vänta?

Noréns kan hjälpa till med rätt prioritering och att synkronisera med annat designskydd och eventuella patentansökningar.

contact

Karolina Hedberg Strömbäck

Karolina Hedberg Strömbäck

TRADEMARK ATTORNEY