Krav för registrering

Grupp_Elisabeth_Sofia_1Två huvudvillkor måste vara uppfyllda för att ett varumärke ska vara registrerbart, nämligen att varumärket både har så kallad särskiljningsförmåga och är tillgängligt. Det senare innebär att märkets registrering inte skulle inkräkta på någon annans tidigare rättighet, såsom varumärke eller firmaregistrering.

Vidare får man exempelvis inte registrera ett varumärke som är stötande eller vilseledande, eller som innehåller ett landsvapen, en geografisk indikation eller liknande.

Om Patent- och Registreringsverket anser att en varumärkesansökan inte uppfyller samtliga villkor utfärdas ett föreläggande. Som ombud för er bedömer vi föreläggandet och ger er en rekommendation till vidare åtgärd.