Varumärken

Still_Askar_1

I ett varumärke kan ingå alla tecken som kan återges grafiskt, och varumärket kan utgöras av ett eller flera ord, siffror, en figur, eller en kombination av dessa. Man skiljer på ordmärken, vilka registreras som ord utan något speciellt utförande, och figurmärken, som registreras med en speciell presentation. Ett varumärke kan också vara ett speciellt utseende på en produkt, vilket då utgör ett så kallat utstyrselvarumärke. Man kan även under vissa förutsättningar registrera färger, slogans och melodislingor som varumärken.

När man ansöker om varumärkesskydd måste man välja vilka varor och tjänster som skall skyddas. För att få bästa skydd är det viktigt att välja rätt bland dessa klasser. Här finns en förteckning över samtliga svenska standardiserade klasser med förklaringar.

Vi hjälper er gärna med rådgivning vid framtagandet av ett nytt varumärke och med strategier kring hur och var ett varumärke bör registreras. Vi kan även undersöka om märket är ledigt i Sverige och utomlands, samt bedöma dess skyddsmöjligheter.