Mönsterskydd internationellt

Still_skylt_LennartNär en första mönsteransökan har ingivits för en viss formgivning, kan motsvarande skydd erhållas i andra länder genom att göra separata ansökningar i varje sådant land för sig. I detta sammanhang räknas en regional ansökan, såsom en europeisk eller internationell, som en ansökan i ett land. Det går således att börja med en nationell, regional eller internationell ansökan, och sedan inge motsvarande ansökan i andra regioner eller länder.

Prioritet

Den som har ansökt om mönsterskydd i ett land kan inom sex månader från den första ansökningsdagen ansöka om samma mönsterskydd i andra länder under åberopande av prioritetsrätt från den första ansökan. Detta innebär att eventuella egna eller andras offentliggöranden som gjorts efter ingivandet av den första ansökan inte utgör något nyhetshinder mot en sådan andra ansökan.

I många länder gäller absolut nyhetskrav, det vill säga att mönstret inte får ha visats eller blivit känt någonstans i världen. Men söker man inom sex månader, och begär prioritet från den första ansökan, kan således den första ansökan inte hindra den senare.

Nationella mönsterregistreringar

De flesta länder har likartad lagstiftning när det gäller vad som kan skyddas med en mönsterregistrering. Däremot skiljer sig formkraven från land till land. Vi på Noréns vet naturligtvis vad som gäller. Dessutom skiljer sig skyddstiden för registreringarna mellan olika länder.

Registerat EU-mönster

Från den 1 april 2003 finns möjligheten att, med hjälp av en så kallad Registered Community Design (RCD), i en och samma ansökan söka och få ett gemensamt mönsterskydd för samtliga EU-länder. Ansökan sänds till och behandlas av the European Union Intellectual Property Office EUIPO (tidigare OHIM) i Alicante, och kan sökas med prioritet från exempelvis en nationell mönsteransökan, men även direkt utan prioritetsansökan.

Det finns även ett oregistrerat EU-mönsterskydd, som erhålls automatiskt och utan krav på någon ansökan. Det gäller i tre år från det att ett mönster har offentliggjorts.

Internationellt mönster

Eftersom EU sedan 2008 är medlem i Haagsystemet kan svenska medborgare lämna in internationella mönsteransökningar enligt detta system. Detta kan vara ett kostnadseffektiv sätt att skaffa mönsterskydd i flera olika länder, ifall några av de länder som ingår i Haagsystemet förutom EU, däribland exempelvis Norge, Schweiz, Turkiet och Ukraina, är intressanta. En internationell ansökan kan ansökas med prioritet från en tidigare ansökan.