Mönster

Still_lampa_1Mönsterskydd kallas även designskydd eller formgivningsskydd. Det som skyddas är själva utseendet på en vara eller ett ornament. Den tekniska funktionen hos en produkt, å andra sidan, ingår inte i skyddet, utan kan istället skyddas med hjälp av patent.

Mönsterskydd kan erhållas genom ansökan hos patentverk, och är i likhet med patent nationella rättigheter som ansöks om i varje respektive land. Det går emellertid även att till exempel söka ett gemensamt mönsterskydd för EU. Det finns dessutom ett automatiskt icke-registrerat mönsterskydd inom EU, med en kortare skyddsperiod och mer begränsat skyddsomfång.