Tjänster

För att kunna exploatera sina idéer är det i många sammanhang viktigt att erhålla ett adekvat skydd för dem. Det kan gälla patent på en uppfinning, skydd för en formgivning eller ett varumärke. Det finns många skäl att med legala medel skydda sin rätt från början.

En patentbyrå är länken mellan uppdragsgivaren och de myndigheter som beviljar skydden, nämligen patentverken i olika länder.

Dessa skyddstyper regleras inom den så kallade immaterialrätten, vilken bland annat innefattar patent, mönsterskydd och varumärkesskydd. En immaterialrätt kan betraktas som en försäkring för att kunna tjäna igen utvecklingskostnader och få ett ekonomiskt utbyte av det man skapat, genom att en monopolställning uppnås på marknaden. En sådan monopolistisk ensamrätt på en i övrigt konkurrensutsatt marknad är naturligtvis värdefull för den som marknadsför en viss vara eller tjänst.

Immaterialrättsliga skydd används ofta också som grund för licensförsäljning och för tekniskt samarbete samt för marknadsföring.