Combimix AB

Combimix putsfäste

Combimix AB etablerades i oktober 2001 och har sedan dess snabbt expanderat till en av de ledande producenterna på marknaden för mineralbaserade byggprodukter.

Vi har hjälpt Combimix att skydda det tvåstegstätade fasadputssystemet Combi-Drain®, som säkerställer egenskaper som fukttålighet och täthet mot inträngande vatten i bakomliggande väggkonstruktion eller stomme.