Brighter

Brighter grundades 2007 för att förverkliga visionen att göra det enklare för insulinbehandliade diabetiker att kontrollera och behandla sin sjukdom. Brighter har utvecklat Actiste, ett uppkopplat hjälpmedel för injektion av insulin och monitorering av blodglukos. Patentportföljen riktar sig dock bredare än till diabetes, och adresserar framtidens läkemedel som har behov av en uppkopplad biosensor och injektionsmekanism som automatiskt kan logga och dela data. En viktig del i Brighters affär är att kontinuerligt utveckla sin IP-portfölj och att licensiera ut rättigheter till Brighters plattform. Noréns hjälper Brighter att skydda sina innovationer med patent.