Storbritannien ratificerar fördraget om den gemensamma patentdomstolen

Ett stort steg mot ett enhetspatent för Europa togs idag när Storbritannien meddelade att de ratificerar fördraget om de gemensamma patentdomstolen. Fördraget innebär att en patentsökande kan få ett enda patent som gäller ett stort antal Europeiska länder utan validering, samt att frågor om patentets giltighet kan prövas centralt för hela Europa. För att detta ska träda i kraft krävs dock även att Tyskland ratificerar fördraget.

2018-04-27