Nya patent- och marknadsdomstolar

Den 1 september 2016 öppnades Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt. Dessa nya och särskilda domstolar hanterar immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål.