Noréns Innovation Indicator 2018

RaySearch är Sveriges mest innovationstäta företag

Enligt Noréns Innovation Indicator är RaySearch Laboratories (publ) Sveriges mest innovationstäta företag 2018. RaySearch utvecklar och säljer innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling, bland annat genom dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare. RayStation och numera även RayCare används på cancerkliniker används sedan länge världen över i arbetet med att bekämpa cancer genom att ge patienterna rätt stråldos. Under 2016 hade RaySearch en omsättning på 531 mSEK, och lämnade in 10 patentansökningar. Det gör RaySearch till det företag som gjorde flest patentansökningar i relation till omsättningen. Patentportföljen är fokuserad på mjukvara för dosplanering.

– Vi är mycket glada över att hamna på första plats i Noréns Innovation Indicator. För oss är detta ett bevis på våra medarbetares kreativitet och drivkraft att förbättra strålbehandlingen för patienter över hela världen. På RaySearch uppmuntras fritt tänkande och vi arbetar kontinuerligt med att ta fram och implementera idéer som även ligger utanför de direkta tillämpningsområden vi för närvarande fokuserar på. RayStation och RayCare har bägge skapats genom aktivt innovationsarbete. Vi avser att fortsätta bidra till patientnära innovation och förbättrad cancervård så länge det behövs, säger Danielle Lewensohn, immaterialrättschef.

Noréns Innovation Indicator 2018

Rank 2018 Rank 2017 Företag Antal publicerade nya patentansökningar Omsättning 2016 (mSEK) Nya patent-ansökningar/ omsatt miljard
1 (-) RAYSEARCH 10 531 18.8
2 (-) VÄLINGE INNOVATION 18 1000[1] 18.0
3 (3) AXIS 63 7386 8.5
4 (2) ERICSSON 1801 222600 8.1
5 (1) FINGERPRINT CARDS 37 6638 5.6
6 (6) THULE 31 5611 5.5
7 (7) HALDEX 22 4374 5.0
8 (9) AUTOLIV 243 61 349 4.0
9 (5) SKF 201 72800 2.8
10 (10) HUSQVARNA 88 35982 2.4
11 (14) DOMETIC SWEDEN 30 12388 2.4
12 (16) ASSA ABLOY 130 71293 1.8
13 (8) SPOTIFY 50 28600[2] 1.7
14 (12) ELECTROLUX 204 121093 1.7
15 (-) HOGANAS 13 8223 1.6
16 (13) SANDVIK 108 81553 1.3
17 (18) SAAB 36 28631 1.3
18 (15) ALFA LAVAL 44 35634 1.2
19 (29) ATLAS COPCO 107 101536 1.1
20 (-) PERSTORP 11 11305 1.0

Golvföretaget Välinge knep andraplatsen i år. Välinge utvecklar teknik för bland annat så kallade ”klickgolv” men några golv säljer man inte. stället går affärsmodellen ut på att uteslutande sälja patentlicenser, vilket gör att patent är en viktig del av verksamheten.

Telekomjätten Ericsson är det svenska företag som lämnar in överlägset flest patentansökningar och man ligger högt i topp varje år även vad gäller antal ansökningar per omsatt krona. Nätverkskameratillverkaren Axis ligger även i topp fem varje år.

Noréns Innovation Indicator är en årlig ranking av svenska företags innovationstäthet, och bygger på ett nyckeltal för hur aktivt ett företag arbetar för att skydda sin framtida omsättning med hjälp av patent. Noréns Innovation Indicator gör det möjligt att mer objektivt jämföra hur företag arbetar med att skydda sina idéer.

Noréns Innovation Indicator mäter antal patentsökta uppfinningar per omsatt krona. Ett högt tal representerar hög innovationstäthet.

Noréns Innovation Indicator beräknas med 18 månaders fördröjning, eftersom patentansökningar hålls hemliga en tid efter inlämning. Därför är 2016 det senaste år för vilket det finns fullständiga data.

Det som är spännande med Noréns Innovation Indicator är att stora och små företag kan ”tävla” på lika villkor. Ett högt värde på Noréns Innovation Indicator signalerar en målmedveten satsning vad gäller teknikutveckling och offensiv strategi för att skydda resultaten av denna utveckling. Därmed finns ofta goda förutsättningar för tillväxt.

– Det är roligt att synliggöra den innovationskraft som finns i Sverige och vi gratulerar RaySearch till förstaplatsen, säger Anders Bratt på Noréns Patentbyrå AB.

 

Om Noréns Innovation Indicator

Noréns Innovation Indicator mäter innovationstäthet definierat som patentaktivitet i förhållande till omsättningen, och har utarbetats av Noréns Patentbyrå AB. Det kan användas som ett mått på hur aktivt företaget är att utveckla ny teknik samt att skydda sin framtida omsättning med hjälp av patent.

    • Endast företag med koncernhuvudkontor i Sverige ingår, vilket utesluter bland andra Scania och AstraZeneca.
    • Endast företag med minst tio nya patentansökningar och med en omsättning om minst 100 mkr år 2016 ingår. Eftersom patentansökningar publiceras med fördröjning är 2016 det senaste året för vilket det finns fullständiga data i dagsläget.
    • Omsättning på koncernnivå (där inte annat anges) har hämtats från årsredovisningen för år 2016.
    • En patentfamilj anses som en patentansökan i denna studie. En patentfamilj gäller i typfallet en enda uppfinning. En patentfamilj kan resultera i ansökningar och beviljade patent i fler länder.
    • Läkemedelsbolag – som ofta satsar på färre men viktiga patent – hamnar utanför listan på grund av de flesta företag antigen tillhör koncerner med huvudkontor utanför Sverige (AstraZeneca, GE Healthcare) eller är relativt små.

 

[1] Välinges omsättning enligt uppgift på valinge.se

[2] Spotifys omsättning enligt va.se.