Noréns har gått med i SACG

Noréns Patentbyrå AB har blivit medlemmar i the Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG), Svenska Föreningen mot Piratkopiering. SACG är en ideell och politiskt oberoende förening som arbetar med att förhindra piratkopiering och handeln med piratkopierade varor. Idag uppskattas fem till sju procent av den totala världshandeln utgöras av piratkopierade varor. Detta har inte bara effekter för den enskilde rättighetsinnehavaren, utan även för marknaden i stort, människors hälsa, och människors säkerhet. Sedan starten 1997 har SACG aktivt drivit dessa frågor genom lobbying och opinionsarbete för att få politiker och andra beslutsfattare att prioritera frågan.