Nobelpriset i Ekonomi går till …. patentsystemet!

Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har gått (med hälften) till Paul Romer vid NYU Stern School of Business, New York för ”för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys”. Romer fick sitt pris för sin forskning kring innovationsklimat, där han visade att ett väl balanserat patentsystem är viktigt för att främja tillväxt. Den möjlighet till ensamrätt som patent ger stimulerar investeringar i forskning och utveckling vilket i sin tur stimulerar ekonomisk tillväxt. Andra hälften av priset gick till William D. Nordhaus, Yale University. Mer information finns på Kungliga vetenskapsakademins hemsida:

https://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/ekonomipriset-2018