Intrång i upphovsrätt till båt

Mål PMT 11062-16 gällde bland annat frågorna om en motorbåt av modellen Nord West 420 Flybridge hade upphovsrättsligt skydd som ett alster av brukskonst, och om konkurrentens motorbåt Nord West 430 Flybridge gjorde intrång i denna upphovsrätt. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att båten hade upphovsrätt i och med att den ”är en intellektuell skapelse” och att upphovsmannen ”vid skapandet har kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val.” Nord West 430 Flybridge var i princip en kopia av originalbåten Nord West 420 Flybridge och ansågs därför göra intrång i upphovsrätten.

Vad som skyddas genom upphovsrätten har varierat över tid då föreställningar om vad som är konstnärligt är i ständig förändring. Det är i alla fall tydligt att vad som kvalificeras för upphovsrättsligt skydd går i en liberaliserande riktning och allt mer anses nå upp till kraven.

Men om till och med båtar kan skyddas genom upphovsrätten, varför ska vi då satsa på ett designskydd för vår produkt? Skälen är flera. För det första är brukskonstskyddet en svensk företeelse. Även om produkten skulle anses ha skydd i Sverige går det inte att räkna med samma skydd utomlands. Designrätten å andra sidan är helt harmoniserad i EU och relativt harmoniserad runt om i världen. Vidare är upphovsrätten en oregistrerbar rättighet. Det betyder att det inte går att veta om produkten faktiskt når upp till kraven för skydd innan saken prövas i domstol, vilket kan bli både dyrt och långdraget. Det tredje och kanske viktigaste skälet är att skyddsomfånget för en registrerad design är större än det skydd som en upphovsrätt ger. Upphovsrätten täcker i princip bara kopior, medan designrätten ger skydd för allt som ger den kunnigare användaren samma helhetsintryck. 

Hör gärna av er om ni har frågor kring upphovsrätt och designskydd!

Hör gärna av er till Emma om ni vill diskutera detta eller har några frågor.