Biodrivmedelsföretaget RenFuel är Sveriges mest innovationstäta företag inom kemi och life science

Noréns patentbyrå presenterar ny mätning av patentaktiviteten hos Sveriges företag.

Denna gång riktar Noréns patentbyrå uppmärksamheten mot kemi- och life science-branschen och presenterar innovationsindikatorn Noréns Innovation Indicator Kemi.

Noréns Innovation Indicator mäter antal patentsökta uppfinningar per omsatt krona. Ett högt nyckeltal representerar hög innovationstäthet. På detta sätt kan man jämföra innovationskraften hos företag, oberoende av företagens storlek.

År 2014 var RenFuel K2B AB, som utvecklar teknologi för omvandling av lignin från pappersbruk till avancerade drop in-biodrivmedel för både bensin- och dieselbilar, Sveriges mest innovativa kemiföretag mätt på detta sätt. Eftersom patentansökningar publiceras med fördröjning är 2014 det senaste året för vilket det finns fullständiga data.

–  ”Vi gläds åt utnämningen till Sveriges mest innovativa företag inom kemi och life science. RenFuel är ett företag som hela tiden måste ligga i teknologins framkant för att säkra kvaliteten på vår produkt”, säger Sven Löchen, VD för RenFuel. ”Redan nästa år kan vår produkt Lignol ersätta både bensin och diesel i dagens bilar utan att någon teknisk ändring krävs. Istället ligger nu bollen hos regeringen som måste fatta beslut om reduktionsplikt den enskilt viktigaste åtgärden för en fossilfri fordonsflotta. Det är vår största utmaning framgent”, avslutar Sven Löchen.

Läkemedelsföretaget Active Biotech är tvåa på rankingen. Lundbaserade Active Biotech arbetar med utveckling av nya läkemedel mot bland annat cancer, inflammatoriska sjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar såsom multipel skleros.

–  ”Det är viktigt för oss som litet forskningsbolag att säkra värdefulla upptäckter med patent och att ha ett brett skydd runt våra befintliga och kommande produktkandidater” säger Helén Tuvesson, CSO på Active Biotech.

Noréns Innovation Indicator Kemi

 

Rank Företag Antal nya patent inom kemi eller life science år 2014 Omsättning 2014(mkr) Innovationsstäthet (nya patent/miljard omsatt krona)
1 RenFuel 5 12 416,7
2 Active Biotech 3 10 300,0
3 Olink 6 36 166,7
4 Wallenius Water 5 39 128,2
5 Affibody 5 58 86,2
6 Arcam 8 339 23,6
7 Perstorp[1] 4 487 8,2
8 Biogaia 3 481 6,2
9 Välinge-gruppen[2] 3 828 3,6
10 Medivir 5 1782 2,8
11 Höganäs[3] 15 7 119 2,1
12 Scania 77 97 295 0,8
13 SKF 46 71 394 0,6
14 Alfa Laval 18 35 632 0,5
15 Sandvik[4] 31 89 022 0,3

Noréns Innovation Indicator gör det möjligt att jämföra stora företag med små företag. Flest kemiansökningar år 2014, 77 stycken, hade lastbilstillverkaren Scania, som hamnar på tolfte plats i rankningen. Man kanske inte tänker på Scania som ett kemiföretag, men Scania lämnar in patentansökningar på ny teknik för avgasrening, smörjsystem och metallurgi.

Ett högt värde på Noréns Innovation Indicator signalerar en målmedveten satsning vad gäller teknikutveckling och offensiv strategi för att skydda resultaten av denna utveckling. Därmed finns ofta goda förutsättningar för tillväxt.

De mindre företagen kommer högre på rankingen och det är tydligt att patent är en relativt tyngre del av verksamheten hos mindre, nya bolag. Samtidigt är det troligen dessa företag som har störst behov av rådgivning kring patent, eftersom man ofta saknar patentresurser in-house.

– ”Vi gratulerar RenFuel till förstaplatsen och vi är glada över att kunna lyfta fram den innovationskraft som finns inom kemi och life science i Sverige”, säger Anders Bratt på Noréns Patentbyrå AB. Vi avser att följa upp detta nästa år, och det ska bli spännande att se hur innovationstätheten utvecklas i kemi-Sverige. Generellt är vårt råd att söka professionell hjälp när det gäller att arbeta med patent, och att inte fuska med grundarbetet.

Se vidare http://www.kemivarldenbiotech.se/nyheter/ren-fuel-k2b-mest-innovationstatt/

Mer om Noréns Innovation Indicator Kemi

Noréns Innovation Indicator mäter innovationstäthet definierat som patentaktivitet i förhållande till omsättningen och har utarbetats av Noréns Patentbyrå AB. Det kan användas som ett mått på hur aktivt företaget är att utveckla ny teknik samt att skydda sin framtida omsättning med hjälp av patent.

  • Endast företag med minst 3 nya patentansökningar klassade inom kemi eller life science och med en omsättning om minst 10 mkr år 2014 ingår. Eftersom patentansökningar publiceras med fördröjning är 2014 det senaste året för vilket det finns fullständiga data i dagsläget.
  • Endast företag med koncernhuvudkontor i Sverige ingår, vilket utesluter bland andra AstraZeneca och GE Healthcare.
  • Omsättning på koncernnivå (där inte annat anges) har hämtats från årsredovisningen för år 2014.
  • En patentfamilj anses som en patentansökan i denna studie. En patentfamilj gäller i typfallet en enda uppfinning. En patentfamilj kan resultera i ansökningar och beviljade patent i fler länder.

Noréns Patentbyrå AB är rådgivare inom immaterialrätt, särskilt patent, varumärken och design, och bistår sina kunder med att skydda sina idéer internationellt.

[1] Omsättning för Perstorp Aktiebolag

[2] Omsättning för Pervan Holding AB

[3] Inklusive Digital Metal AB

[4] Inklusive Seco Tools AB